Voorwaarden Rotterdam | Zuidhoek 252 – 260


Wat zijn de voorwaarden om voor dit project in aanmerking te komen?

+ Aanmelden heeft WEL zin wanneer u zich herkent in de volgende punten:

 • inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom); hoeveel? Lees hieronder verder;
 • een geldige verblijfstitel in Nederland;
 • een positief betalingsverleden blijkens een creditcheck;
 • de wil om via een facebookgroep te communiceren;
 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;
 • wanneer u transparant bent over vragen en antwoorden betreffende uw aanvraag;
 • de volgende documenten.

– Aanmelden heeft GEEN zin wanneer u:

 • een inkomen uitsluitend samenstelt uit toeslagen;
 • uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;
 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

 


Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking te komen voor een woning in dit project?


Bijzonderheden:

 • Indien kandidaat beschikt over eigen vermogen telt 10% van het eigen vermogen mee als ‘bruto jaarinkomen’. Een twaalfde deel hiervan (het bedrag per maand) kan bij het bruto maandinkomen worden opgeteld om te bekijken of hiermee aan het vereiste inkomen kan worden voldaan.

 


 KLIK HIER OM AAN TE MELDEN