Voorwaarden Rotterdam Zuid, -West en -Noord | Diverse huurwoningen


Wat zijn de voorwaarden om voor dit project in aanmerking te komen?

+ Aanmelden heeft WEL zin wanneer u zich herkent in de volgende punten:

 • inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom); hoeveel? Lees hieronder verder;
 • borgsteller verplicht;
 • een geldige verblijfstitel in Nederland;
 • een positief betalingsverleden blijkens een creditcheck;
 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;
 • wanneer u transparant bent over vragen en antwoorden betreffende uw aanvraag;
 • de volgende documenten.

– Aanmelden heeft GEEN zin wanneer u:

 • een inkomen uitsluitend samenstelt uit toeslagen en/of studiefinanciering;
 • een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;
 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking te komen voor een woning in dit project?

Begrippenlijst

 • rekenhuur (de huur waar wij mee rekenen) | kale huur + reguliere servicekosten
 • bruto inkomen |  uw bron van inkomsten voor belasting


Berekening voor een eenpersoonshuishouden:
De rekenhuur mag niet hoger zijn dan 1/3e deel van het bruto inkomen van hoofdaanvrager. Eventuele maandbetalingen aan leningen, kredieten of hypotheek trekt u van het bruto inkomen af voor berekening.

Voorbeeld:
De rekenhuur bedraagt € 650,- per maand.
€ 650,- * 3 = € 1.950,- zal de hoofdaanvrager aan bruto inkomen moeten verdienen om in aanmerking te komen.

Berekening voor een twee- of meerpersoonshuishouden:
De rekenhuur mag niet hoger zijn dan 1/4e deel van het bruto inkomen van de hoofdaanvrager en de mede-aanvrager. De eventuele maandbetalingen aan leningen, kredieten of hypotheek trekt u van het bruto maandinkomen af voor berekening. Het inkomen van de mede-aanvrager wordt slechts voor de helft meegerekend.

Voorbeeld:
De rekenhuur bedraagt € 650,- per maand en de hoofdaanvrager heeft een creditcardschuld, waaraan hij € 200,- per maand betaalt.
€ 650,- * 4 = € 2.600,- zullen de hoofdaanvrager + mede-aanvrager samen aan bruto inkomen moeten verdienen om in aanmerking te komen.Stel dat de mede-aanvrager een inkomen van € 1.000 bruto per maand heeft. Dan zal de hoofdaanvrager € 2.100,- bruto per maand moeten verdienen. € 2.600,- – (€ 1.000,-/2) = € 2.100,-. Maar aangezien hoofdaanvrager € 200,- per maand aan een creditcardschuld afbetaalt zal hij in dit voorbeeld € 2.300,- bruto per maand moeten verdienen om in aanmerking te komen.

Bijzonderheden:

 • Betaalt u partneralimentatie? Trekt u dit bedrag dan af van het bruto inkomen voordat u gaat rekenen.
 • Betaalt u kinderalimentatie? Met dit bedrag hoeft u geen rekening te houden.

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN