Voorwaarden Rotterdam | Wolphaertsbocht 84 t/m 90


Wat zijn de voorwaarden om voor dit project in aanmerking te komen?

+ Aanmelden heeft WEL zin wanneer u zich herkent in de volgende punten:

 • inkomen uit werk of pensioen; hoeveel? Lees hieronder verder;
 • een geldige verblijfstitel in Nederland;
 • een positief betalingsverleden blijkens een creditcheck;
 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;
 • wanneer u transparant bent over vragen en antwoorden betreffende uw aanvraag;
 • de volgende documenten.

– Aanmelden heeft GEEN zin wanneer u:

 • een inkomen uitsluitend samenstelt uit toeslagen en/of studiefinanciering (i.c.m. werk);
 • uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;
 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

 


Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking te komen voor een woning in dit project?


Bijzonderheden:

 • Vakantiegeld mag (naar rato per maand) worden opgeteld bij het maandelijkse brutoloon.
 • Indien kandidaat geen vast inkomen heeft maar wel een aanzienlijk eigen vermogen (vrij beschikbaar spaargeld) kan men in overleg met HuurtBeter.nl ook in aanmerking komen. Vraag ons hier voorafgaand aan het aanmelden naar!

 

 


 KLIK HIER OM AAN TE MELDEN