Voorwaarden Dordrecht | Crabbehof


Wat zijn de voorwaarden om voor dit project in aanmerking te komen?

+ Aanmelden heeft WEL zin wanneer u zich herkent in de volgende punten:

 • inkomen uit werk, pensioen, inkomen uit werk i.c.m. studiefinanciering of alleen studiefinanciering (i.c.m. extra waarborgsom); hoeveel? Lees hieronder verder;
 • een geldige verblijfstitel in Nederland;
 • een positief betalingsverleden blijkens een creditcheck;
 • de wil om via een facebookgroep te communiceren;
 • u kunt communiceren in het Nederlands of Engels;
 • wanneer u transparant bent over vragen en antwoorden betreffende uw aanvraag;
 • de volgende documenten.

– Aanmelden heeft GEEN zin wanneer u:

 • een inkomen uitsluitend samenstelt uit toeslagen en/of studiefinanciering;
 • de woonruimte wilt delen als vrienden (m/v);
 • uitsluitend een Bijstand- Daklozen- Wajong- of soortgelijke uitkering hebt;
 • te maken hebt met schuldhulpverlening (minnelijk of wettelijk WSNP);

 


Hoeveel moet ik verdienen om in aanmerking te komen voor een woning in dit project?


Bijzonderheden:

 • Indien kandidaat beschikt over een eigen vermogen (vrij beschikbaar spaargeld) van ten minste € 15.000,- is daarnaast het minimaal vereiste brutoloon 3,5 maal de rekenhuur.
 • Vakantiegeld mag (naar rato per maand) worden opgeteld bij het maandelijkse brutoloon.
 • Indien kandidaat geen vast inkomen heeft maar wel een aanzienlijk eigen vermogen (€ 100.000 of meer) vrij beschikbaar spaargeld kan men in overleg met HuurtBeter.nl ook in aanmerking komen. Vraag ons hier voorafgaand aan het aanmelden naar!

 


KLIK HIER OM AAN TE MELDEN